ติดต่อเรา

Thailand

สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย

บริษัท เซ้าท์เทิร์น ฮอลลิเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด 641/20 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250

คุณสมใจ นาคะมะโน
โทรศัพท์: 66-81-6909989
อีเมล์: [email protected]

คุณกัลยา ชัยโชค
โทรศัพท์: 66-81-5997078
อีเมล์: [email protected]

สำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย

Southern Hauliers (Malaysia) Sdn Bhd.

1515, Jalan Kebun Sireh, Bukit Tengah, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia.

Mr. Marc Poh
โทรศัพท์: 017-516 0605
อีเมล์: [email protected]

Mr. Poh Cheow Keat
โทรศัพท์: 012-5261515
อีเมล์: [email protected]

สาขา มาเลเซีย พรมแดน ไทย-มาเลเซีย

Kumpulan Samastar Sdn. Bhd.

Lot 208, Kabin Jalan Kawasan Perindustrian, Ladang Laka Temin, 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah Darul Aman.

Mr. Nipont A/L Chang
โทรศัพท์: 013-4223588
อีเมล์: [email protected]

Mr. Abu Bakar
โทรศัพท์: 019-4423355
อีเมล์: [email protected]

 

By sending this message, you agree to our Privacy Policy and Data Protection Policy. This page is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.