วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำที่เชื่อมต่อผู้ใช้บริการในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพการบริการที่เหนือระดับ ราคาเป็นธรรม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ค่านิยมองค์กร

  • การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
  • การตรงต่อเวลา
  • ความรับผิดชอบ
  • ความสะดวกสบาย
  • ความปลอดภัย
  • ราคาที่คุ้มค่า