จุดเด่นของเรา

single-img-ten
 
ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง

บริษัทมีการติดตั้งระบบ GPS ติดตามยานพาหนะและอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในตู้สินค้า ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบตำแหน่งและสถานะของการขนส่งสินค้า รวมถึงสามารถตรวจสอบอุณหภูมิปัจจุบันผ่านอุปกรณ์สื่อสารของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

 
สถานที่ของสำนักงาน

บริษัทและบริษัทพันธมิตรตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ ครอบคลุมในภูมิภาค ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสถานที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวก นอกจากนั้น สถานที่ของสำนักงานตั้งอยู่ใกล้ทั้งด่าน ไทย – มาเลเซีย และ มาเลเซีย – สิงคโปร์ ซึ่งทำให้การจัดการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย

 
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

การขนส่งในแต่ละเที่ยวงานต้องใช้เอกสารและเวลาในการเตรียมมาก ดังนั้นแล้ว นอกเหนือการให้บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้ว เรายังมีประสบการณ์ด้านการดำเนินการพิธีการศุลกากร จากบริษัทในเครือ คือ บริษัท Kumpulan Samastar และบริษัท พีเอสพี โลจิสติกส์ ซึ่ง จะคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ที่ด่านศุลกากร เพื่อลดเวลาการทำงานและสามารถส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วทันเวลา

 
ขนส่งทางเลือก

จากการระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าในทุกภาคส่วน ทำให้การขนส่งทางอากาศและทางน้ำลดจำนวนเที่ยวการขนส่งลง การขนส่งสินค้าทางบกจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาการส่งมอบสินค้าของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน

 
คุ้มค่า

เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ เป้าหมายของเราคือการให้บริการจัดส่งที่คุ้มค่าสำหรับคุณและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เรารับรองกับคุณว่าบริการที่คุณได้รับนั้นเกินจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายและคาดหวัง คำรับรองจากลูกค้าประจำของเราเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเรากำลังพยายามใช้แนวทางนี้

single-img-ten